Technika stemplowania pre-ink:
Pieczątka nasączona tuszem
.Grubość pieczątki 2,3 mm.

 


 
 
 
 
 
 
 
Dla całej standardowej linii Self–ink
z pieczątką. Poduszką z tuszem.
Dla pieczątek gumowych i  polimerowych.
Grubość pieczątki 1,6 – 2,8 mm.


Pieczątka “ to do yourself”.
Typowa, solidna gumka,
pieczątka z  poduszką do
stemplowania.